ניווט באתר > מרכז קהילתי עם שלום > דף הבית >

קיצורי דרך בחברה העירונית

סינון:
שם החוגמחיר
ג'ודו - ג'ודו א-ב מתקדמים ₪170 לחץ לדף החוג
ג'ודו - ג'ודו גן-א פעם בשבוע ₪120 לחץ לדף החוג
ג'ודו - ג'ודו גן-ב מתחילים ₪170 לחץ לדף החוג
התעמלות אמנותית - ה. אומנותית גן-ב ₪180 לחץ לדף החוג
התעמלות אמנותית - ה.אומנותית ג-ו ₪180 לחץ לדף החוג
התעמלות קרקע - התעמלות קרקע ב ומעלה ₪195 לחץ לדף החוג
התעמלות קרקע - התעמלות קרקע גן-א ₪195 לחץ לדף החוג
טאי-צי - טאי צ'י ₪200 לחץ לדף החוג
טאקוונדו - טאקוונדו ב-ג ₪180 לחץ לדף החוג
טאקוונדו - טאקוונדו גן-א ₪180 לחץ לדף החוג
טאקוונדו - טאקוונדו ד-ו ₪180 לחץ לדף החוג
טאקוונדו - טאקוונדו מתקדמים ₪180 לחץ לדף החוג
טניס - טניס א-ב ימים א,ד ₪210 לחץ לדף החוג
טניס - טניס א-ב ימים ב,ה ₪210 לחץ לדף החוג
טניס - טניס אקדמיה 10 ש"ש ₪1195 לחץ לדף החוג
טניס - טניס אקדמיה 2 ש"ש ₪300 לחץ לדף החוג
טניס - טניס אקדמיה 3 ש"ש ₪450 לחץ לדף החוג
טניס - טניס אקדמיה 4 ש"ש ₪575 לחץ לדף החוג
טניס - טניס אקדמיה 5 ש"ש ₪700 לחץ לדף החוג
טניס - טניס אקדמיה 6 ש"ש ₪825 לחץ לדף החוג
טניס - טניס אקדמיה 7 ש"ש ₪950 לחץ לדף החוג
טניס - טניס אקדמיה 8 ש"ש ₪965 לחץ לדף החוג
טניס - טניס ג-ד ימים א,ד ₪210 לחץ לדף החוג
טניס - טניס ג-ד ימים ב,ה ₪210 לחץ לדף החוג
טניס - טניס ה-ו ימים א,ד ₪210 לחץ לדף החוג
טניס - טניס ה-ו ימים ב,ה ₪210 לחץ לדף החוג
טניס - טניס ז-יב ₪210 לחץ לדף החוג
טניס - טניס ז-יב ימים ב,ה ₪210 לחץ לדף החוג
טניס - טניס לגיל הרך ₪130 לחץ לדף החוג
טניס - טניס מבוגרים יום א ₪220 לחץ לדף החוג
טניס - טניס מבוגרים יום ג ₪220 לחץ לדף החוג
טניס - טניס מבוגרים יום ד ₪220 לחץ לדף החוג
טניס - טניס נבחרת א,ד 16:00 ₪360 לחץ לדף החוג
טניס - טניס נבחרת א,ד 17:30 ₪360 לחץ לדף החוג
טניס - טניס נבחרת א,ד 19:00 ₪360 לחץ לדף החוג
טניס - טניס נבחרת א,ד שעתיי ₪260 לחץ לדף החוג
טניס - טניס נבחרת ב,ה 16:30 ₪360 לחץ לדף החוג
טניס - טניס נבחרת ב,ה 18:00 ₪360 לחץ לדף החוג
טניס - טניס נבחרת ב,ה 19:30 ₪360 לחץ לדף החוג
טניס - טניס נבחרת ב,ה שעתיי ₪260 לחץ לדף החוג
טניס - טניס שנה2 א,ד 17:30 ₪210 לחץ לדף החוג
טניס - טניס שנה2 א,ד 18:15 ₪220 לחץ לדף החוג
טניס - טניס שנה2 ב,ה 18:00 ₪220 לחץ לדף החוג
טניס - טניס שנה2 ב,ה 18:45 ₪220 לחץ לדף החוג
טניס - טניס שנה2 ב,ה 19:30 ₪220 לחץ לדף החוג
כדור סל - סל ביתר א-ב נוף ים ₪165 לחץ לדף החוג
כדור סל - סל ביתר א-ג הרואה ₪170 לחץ לדף החוג
כדור סל - סל ביתר ב-ד נוף ים ₪165 לחץ לדף החוג
כדור סל - סל ביתר ג-ד נוף ים ₪170 לחץ לדף החוג
כדור סל - סל ביתר ג-ה צפרירים ₪170 לחץ לדף החוג
כדור סל - סל ביתר ג-ו צפרירים ₪170 לחץ לדף החוג
כדור סל - סל ביתר גן-ב נוף ים ₪170 לחץ לדף החוג
כדור סל - סל ביתר גן-ב צפרירים ₪170 לחץ לדף החוג
כדור סל - סל ביתר ד-ו הרואה ₪170 לחץ לדף החוג
כדור סל - סל ביתר ה-ו נוף ים ₪170 לחץ לדף החוג
כדור סל - סל מכבי א-ב בנים ₪185 לחץ לדף החוג
כדור סל - סל מכבי א-ב חופית ₪185 לחץ לדף החוג
כדור סל - סל מכבי ב-ג נוףים ₪185 לחץ לדף החוג
כדור סל - סל מכבי בנות א-ב ₪185 לחץ לדף החוג
כדור סל - סל מכבי בנות ג-ד ₪185 לחץ לדף החוג
כדור סל - סל מכבי בנות חופית ₪185 לחץ לדף החוג
כדור סל - סל מכבי ג-ד בנים ₪185 לחץ לדף החוג
כדור סל - סל מכבי ג-ד חופית ₪185 לחץ לדף החוג
כדור סל - סל מכבי גן-א נוףים ₪185 לחץ לדף החוג
כדור רגל - כדורגל גן חובה ₪130 לחץ לדף החוג
כדור רגל - כדורגל כיתות ג-ד ₪170 לחץ לדף החוג
כדור רגל - כדורגל כיתות ה-ו ₪170 לחץ לדף החוג
ספורט - ספורט אתגרי א-ג ₪200 לחץ לדף החוג
ספורט - ספורט אתגרי ד-ו ₪200 לחץ לדף החוג
ספורט לגיל הרך - ספורט לגיל הרך 3+ ₪150 לחץ לדף החוג
ספורט לגיל הרך - ספורט לגיל הרך 5-6 ₪150 לחץ לדף החוג
פילאטיס - פילאטיס וארובי נשים ₪190 לחץ לדף החוג
קארטה - קפא"פ ₪185 לחץ לדף החוג
קארטה - קראטה מתקדמים ₪185 לחץ לדף החוג
קארטה - קראטה קיד גן חובה-ב ₪185 לחץ לדף החוג
קארטה - קראטה שנה ב צהוב וכת ₪185 לחץ לדף החוג
קארטה - קרב מגע לנשים ₪140 לחץ לדף החוג
קבוצה מלאה- כדור סל - מכבי ד-ו נוף ים ₪185 לחץ לדף החוג
קרב מגע - שינדוקאן M.M.A ג-ו ₪180 לחץ לדף החוג
קרב מגע - שינדוקאן M.M.A גן-ב ₪170 לחץ לדף החוג
קרב מגע - שינדוקאן M.M.A מבוגר ₪180 לחץ לדף החוג
קרב מגע - שינדוקאן M.M.A נוער ₪180 לחץ לדף החוג
קרקס - קרקס להקה ₪500 לחץ לדף החוג
קרקס - קרקס מתחילים ₪280 לחץ לדף החוג
קרקס - קרקס מתקדמים ₪340 לחץ לדף החוג
קרקס - קרקס נבחרת 4 פעמים ₪700 לחץ לדף החוג
קרקס - קרקס נבחרת פעמים ₪500 לחץ לדף החוג
קרקס - קרקס נברת 3 פעמים ₪600 לחץ לדף החוג
קרקס - קרקס פרפורמנס ₪400 לחץ לדף החוג