ניווט באתר > מרכז קהילתי עם שלום > דף הבית > ������������ ����������

קיצורי דרך בחברה העירונית

������������ ����������

סינון:
שם החוגמחיר
בי"ס לכדורגל - ק.כדורגל 1 ג.חובה ₪1100 לחץ לדף החוג
בי"ס לכדורגל - ק.כדורגל 1 כיתה א ₪1100 לחץ לדף החוג
בי"ס לכדורגל - ק.כדורגל 1 כיתה ב ₪1100 לחץ לדף החוג
בי"ס לכדורגל - ק.כדורגל 1 כיתה ג ₪1100 לחץ לדף החוג
בי"ס לכדורגל - ק.כדורגל 1 כיתה ד ₪1100 לחץ לדף החוג
בי"ס לכדורגל - ק.כדורגל 1 כיתה ה ₪1100 לחץ לדף החוג
בי"ס לכדורגל - ק.כדורגל 1 כיתה ו ₪1100 לחץ לדף החוג
בי"ס לכדורגל - ק.כדורגל 2 ג.חובה ₪1100 לחץ לדף החוג
בי"ס לכדורגל - ק.כדורגל 2 כיתה א ₪1100 לחץ לדף החוג
בי"ס לכדורגל - ק.כדורגל 2 כיתה ב ₪1100 לחץ לדף החוג
בי"ס לכדורגל - ק.כדורגל 2 כיתה ג ₪1100 לחץ לדף החוג
בי"ס לכדורגל - ק.כדורגל 2 כיתה ד ₪1100 לחץ לדף החוג
בי"ס לכדורגל - ק.כדורגל 2 כיתה ה ₪1100 לחץ לדף החוג
בי"ס לכדורגל - ק.כדורגל 2 כיתה ו ₪1100 לחץ לדף החוג
קיט ונופש1 - - ק.הרואה א1 צהרון ₪300 לחץ לדף החוג
קיט ונופש1 - - ק.הרואה א2 צהרון ₪300 לחץ לדף החוג
קיט ונופש1 - - ק.הרואה ב1 צהרון ₪300 לחץ לדף החוג
קיט ונופש1 - - ק.הרואה ב2 צהרון ₪300 לחץ לדף החוג
קיט ונופש1 - - ק.הרואה ג1 צהרון ₪300 לחץ לדף החוג
קיט ונופש1 - - ק.הרואה ג2 צהרון ₪300 לחץ לדף החוג
קיט ונופש1 - - ק.חופית א1 צהרון ₪300 לחץ לדף החוג
קיט ונופש1 - - ק.חופית א2 צהרון ₪300 לחץ לדף החוג
קיט ונופש1 - - ק.חופית א3 צהרון ₪300 לחץ לדף החוג
קיט ונופש1 - - ק.חופית ב1 צהרון ₪300 לחץ לדף החוג
קיט ונופש1 - - ק.חופית ב2 צהרון ₪300 לחץ לדף החוג
קיט ונופש1 - - ק.חופית ב3 צהרון ₪300 לחץ לדף החוג
קיט ונופש1 - - ק.חופית ב4 צהרון ₪300 לחץ לדף החוג
קיט ונופש1 - - ק.חופית ג1 צהרון ₪300 לחץ לדף החוג
קיט ונופש1 - - ק.חופית ג2 צהרון ₪300 לחץ לדף החוג
קיט ונופש1 - - ק.נוף ים א1 צהרון ₪300 לחץ לדף החוג
קיט ונופש1 - - ק.נוף ים א2 צהרון ₪300 לחץ לדף החוג
קיט ונופש1 - - ק.נוף ים ב1 צהרון ₪300 לחץ לדף החוג
קיט ונופש1 - - ק.נוף ים ב2 צהרון ₪300 לחץ לדף החוג
קיט ונופש1 - - ק.נוף ים ג1 צהרון ₪300 לחץ לדף החוג
קיט ונופש1 - - ק.נוף ים ג2 צהרון ₪300 לחץ לדף החוג
קיט ונופש1 - - ק.צפרירים א1 צהרון ₪300 לחץ לדף החוג
קיט ונופש1 - - ק.צפרירים א2 צהרון ₪300 לחץ לדף החוג
קיט ונופש1 - - ק.צפרירים ב1 צהרון ₪300 לחץ לדף החוג
קיט ונופש1 - - ק.צפרירים ב2 צהרון ₪300 לחץ לדף החוג
קיט ונופש1 - - ק.צפרירים ב3 צהרון ₪300 לחץ לדף החוג
קיט ונופש1 - - ק.צפרירים ג1 צהרון ₪300 לחץ לדף החוג
קיט ונופש1 - - ק.צפרירים ג2 צהרון ₪300 לחץ לדף החוג
קיט ונופש1 - - ק.צפרירים ג3 צהרון ₪300 לחץ לדף החוג
קיט ונופש1 - - ק.צפרירים ג4 צהרון ₪300 לחץ לדף החוג
קיטנת קיץ - ק.הרואה א1 בוקר ₪0 לחץ לדף החוג
קיטנת קיץ - ק.הרואה א2 בוקר ₪0 לחץ לדף החוג
קיטנת קיץ - ק.הרואה ב1 בוקר ₪0 לחץ לדף החוג
קיטנת קיץ - ק.הרואה ב2 בוקר ₪0 לחץ לדף החוג
קיטנת קיץ - ק.הרואה ג1 בוקר ₪0 לחץ לדף החוג
קיטנת קיץ - ק.הרואה ג2 בוקר ₪0 לחץ לדף החוג
קיטנת קיץ - ק.חופית א1 בוקר ₪0 לחץ לדף החוג
קיטנת קיץ - ק.חופית א2 בוקר ₪0 לחץ לדף החוג
קיטנת קיץ - ק.חופית א3 בוקר ₪0 לחץ לדף החוג
קיטנת קיץ - ק.חופית ב1 בוקר ₪0 לחץ לדף החוג
קיטנת קיץ - ק.חופית ב2 בוקר ₪0 לחץ לדף החוג
קיטנת קיץ - ק.חופית ב3 בוקר* ₪0 לחץ לדף החוג
קיטנת קיץ - ק.חופית ב4 בוקר ₪0 לחץ לדף החוג
קיטנת קיץ - ק.חופית ג1 בוקר ₪0 לחץ לדף החוג
קיטנת קיץ - ק.חופית ג2 בוקר ₪0 לחץ לדף החוג
קיטנת קיץ - ק.נוף ים א1 בוקר ₪0 לחץ לדף החוג
קיטנת קיץ - ק.נוף ים א2 בוקר ₪0 לחץ לדף החוג
קיטנת קיץ - ק.נוף ים ב1 בוקר ₪0 לחץ לדף החוג
קיטנת קיץ - ק.נוף ים ב2 בוקר ₪0 לחץ לדף החוג
קיטנת קיץ - ק.נוף ים ג1 בוקר ₪0 לחץ לדף החוג
קיטנת קיץ - ק.נוף ים ג2 בוקר ₪0 לחץ לדף החוג
קיטנת קיץ - ק.צפרירים א1 בוקר ₪0 לחץ לדף החוג
קיטנת קיץ - ק.צפרירים א2 בוקר ₪0 לחץ לדף החוג
קיטנת קיץ - ק.צפרירים ב1 בוקר ₪0 לחץ לדף החוג
קיטנת קיץ - ק.צפרירים ב2 בוקר ₪0 לחץ לדף החוג
קיטנת קיץ - ק.צפרירים ב3 בוקר ₪0 לחץ לדף החוג
קיטנת קיץ - ק.צפרירים ג1 בוקר ₪0 לחץ לדף החוג
קיטנת קיץ - ק.צפרירים ג2 בוקר ₪0 לחץ לדף החוג
קיטנת קיץ - ק.צפרירים ג3 בוקר ₪0 לחץ לדף החוג
קיטנת קיץ - ק.צפרירים ג4 בוקר* ₪0 לחץ לדף החוג